Int-E-Grid – Napędzanie rozwoju elektromobilności w Polsce i w Niemczech

O projekcie

Dwustronna współpraca na rzecz przyspieszenia rozwoju elektromobilności w Polsce i w Niemczech

Transport drogowy to jeden z głównych emitentów gazów cieplarnianych – zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Ponadto, jest on jedną z głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza tak w polskich, jak i w niemieckich miastach. Projekt Int-E-Grid odpowiada na pytanie jak bezpiecznie zintegrować samochody elektryczne z systemem elektroenergetycznym i ogarniczyć szkodliwe emisje – szczególnie w kontekście ambitnych celów klimatycznych Unii Europejskiej, której Green Deal zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Projekt Int-E-Grid jest odpowiedzią na Katowickie Partnerstwo na rzecz Elektromobilności, zaproponowane przez polską prezydencję i zawarte w czasie COP24 w 2018 roku, podpisane przed 40 państw, w tym Niemcy. Deklaracja jest fundamentem dalszej, bliskiej, międzynarodowej współpracy. Int-E-Grid kontynuuje ideę Partnerstwa na rzecz Elektromobilności i wypełnia je treścią oraz działaniem. Służy temu stworzenie eksperckiej platformy współpracy dla wsparcia zmian w transporcie, a także zaproponowanie rekomendacji i rozwiązań prawnych tak na szczeblu krajowym, jak i lokalnym.

Dwustronna, wielowymiarowa współpraca polsko-niemiecka służy rozwojowi wspólnych strategii, wymianie doświadczeń i obniżeniu kostów ochrony klimatu w sektorach energetycznym i transportowym. Inteligentnie zaprojektowany i wdrażany rozwój elektromobiloności, przy jednocześniej transformacji energetycznej i modernizacji infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, to szansa na obniżenie emisji CO2 z jednej strony i znaczącą poprawę jakości powietrza z drugiej.Lepsze warunki dla aut elektrycznych w miastach przyspieszą rozwój rynku, a ich wdrażanie będzie wspierać wykorzystanie nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii.

Projekt Int-E-Grid składa się z trzech głównych obszarów działania:

  • Stworzenie szeroko zakrojonej, wielostronnej platformy z udziałem ministrów, decydentów, władz lokalnych, operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych (TSO i DSO), a także przedstawicieli innowacyjnych firm (motoryzacyjnych, transportu publicznego) z obu krajów.
  • Opracowanie rekomendacji politycznych dotyczących integracji pojazdów elektrycznych z systemem elektroenergetycznym, które będą stworzone na podstawie raportu zleconego w ramach projektu.
  • Development of policy recommendations and best-practice guidelines on integration E-mobility in sustainable and clean urban transport.
  • OOpracowanie rekomendacji politycznych i wytycznych dobrych praktyk dotyczących rozwoju elektromobilności w miejskim transporcie publicznym.

Projekt wspierany jest przez European Climate Initaitive.

European Climate Initiative (EUKI) jest instrumentem finansowania projektów przez Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU). Republiki Federalnej Niemiec Wdrażanie instrumentu wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Nadrzędnym celem EUKI jest sprzyjanie współpracy wewnątrz Unii Europejskiej w zakresie klimatu i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Aktualności

Wideokonferencja
16 June 2020

Pierwsze spotkanie polsko-niemieckiej platformy elektromobilności

Przemowa: Challenges and opportunities of EV development in Poland and Germany - Jochen Flasbarth, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego, Niemcy


Przemowa: Challenges and opportunities of EV development in Poland and Germany - Michał Kurtyka Minister Klimatu, Polska

Pierwsze spotkanie polsko-niemieckiej Platformy ds. elektromobilności miało miejsce 16 czerwca 2020 roku. Około 40 uczestników projektu Int-E-Grid spotkało się na wideokonferencji, aby porozmawiać o perspektywach rozwoju elektromobilności w Polsce i w Niemczech. Dyskusje otworzył polski minister klimatu Michał Kurtyka i sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Środowiska Jochen Flasbarth. Podkreślili bliskie stosunki gospodarcze między dwoma krajami, szczególnie w sektorze motoryzacyjnym, oraz fakt, że pokryzysowy pakiet ekonomiczny w Niemczech może przyspieszyć elektryfikację i cyfryzację mobilności.

Prezentacje i dyskusja dotyczyły głównie najistotniejszych wyzwań i szans w obu krajach, a także możliwych projektów współpracy. Omówiono takie tematy, jak: przyjazne dla sieci ładowanie pojazdów elektrycznych (inteligentne ładowanie), rozbudowa sieci elektroenergetycznych i infrastruktury ładowania, planowanie urbanistyczne i ruchowe, opcje działań dla gmin, obsługa pojazdów spalinowych i perspektywa użytkowników dróg. Dalsza wymiana dotycząca tych kwestii będzie kontynuowana i pogłębiana w trakcie realizacji projektu.

O nas

Int-E-Grid to wspólne przedsięwzięcie think tanku Forum Energii, Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych oraz niemieckiego think tanku Agora Verkehrswende.

2015arrow-downcalendarclose-gradientclose-gradientmenu-gradientmenu-gradientmenu_pinslide to leftslider to righttwitter_internyoutube-inter